LANG: EN Cy
 • Pa Feic Gallaf ei Reidio?

  Gan ddibynnu ar eich oedran, pa fath o feic neu foped yr ydych am ei yrru a pha fath o drwydded sydd gennych chi eisoes, mae gennych sawl opsiwn ar gyfer mynd ar y ffordd

 • Dillad

  Mae gwisgo'r cit cywir yn gallu achub bywydau

 • Byddwch yn barod

  Yn ogystal â derbyn hyfforddiant a chael y cyfarpar cywir, mae bod yn yrrwr da hefyd yn golygu sicrhau bod gennych yr agwedd gywir bob tro rydych yn mynd ar gefn eich beic

 • Llywbrau

  Mae Cymru’n enwog am ei ffyrdd troellog a’i golygfeydd gogoneddus. Gwiriwch rai o’n llwybrau teithio, neu ychwanegwch eich ffefrynnau personol er mwyn galluogi eraill i rannu eich profiadau

 • Cyrsiau

  Nid oes ots am faint rydych wedi gyrru beic modur, gallwch bob amser ddysgu rhywbeth newydd. Mae'n hawdd bod yn rhy hyderus a chymryd risgiau, ond cofiwch mai beicwyr sy'n lladd pobl, nid beiciau modur

 • Ydych chi'n gyrru AC yn beicio?

  Gellir dadlau bod beicwyr modur yn gwneud gyrwyr ceir gwell oherwydd y sgiliau ychwanegol sydd eu hangen arnynt i yrru beic modur

 • I feicwyr. Gan feicwyr.

 • I feicwyr. Gan feicwyr.

  Nid oes ots os ydych yn beicio bob dydd neu'n beicio pan fo'r tywydd yn braf yn unig - edrychwch ar y safle am awgrymiadau ar sut i feicio'n ofalus er mwyn sicrhau nad ydych yn un o'r ystadegau ar ein ffyrdd

Croeso i Gymru gan Feic...

... gwefan am feicio modur yn ddiogel yng Nghymru a luniwyd ac a reolir gan feicwyr proffesiynol i feicwyr.

Does dim ots os ydych chi'n beicio bob dydd neu'n mynd ar gefn eich beic ar ddiwrnod braf, porwch y wefan am awgrymiadau ar sut i feicio'n ddiogel a sicrhau nad ydych yn ystadegyn y ffordd.

Awgrymiadau i yrwyr

Sadly motorcyclists are 45 times more likely to be killed than a car driver and the figures are rising. As a motorist, you can help lower this statistic by becoming more motorcycle aware.

Ewch i GanBwyll

The Wales Road Casualty Reduction Partnership (GoSafe) aims to support the Government's targets through reducing the number of people Killed or Seriously Injured (KSI) in traffic collisions on our ...

Dysgu I Reidio

If you're completely new to riding, or if you're looking to upgrade to the bike you've always dreamed of, we can tell you everything you need to know.