LANG: EN Cy
 • Pa Feic Gallaf ei Reidio?

  Gan ddibynnu ar eich oedran, pa fath o feic neu foped yr ydych am ei yrru a pha fath o drwydded sydd gennych chi eisoes, mae gennych sawl opsiwn ar gyfer mynd ar y ffordd

 • Dillad

  Mae gwisgo'r cit cywir yn gallu achub bywydau

 • Pa Feic Gallaf ei Reidio?

  Gan ddibynnu ar eich oedran, pa fath o feic neu foped yr ydych am ei yrru a pha fath o drwydded sydd gennych chi eisoes, mae gennych sawl opsiwn ar gyfer mynd ar y ffordd

 • Byddwch yn barod

  Yn ogystal â derbyn hyfforddiant a chael y cyfarpar cywir, mae bod yn yrrwr da hefyd yn golygu sicrhau bod gennych yr agwedd gywir bob tro rydych yn mynd ar gefn eich beic

 • Llywbrau

  Mae Cymru’n enwog am ei ffyrdd troellog a’i golygfeydd gogoneddus. Gwiriwch rai o’n llwybrau teithio, neu ychwanegwch eich ffefrynnau personol er mwyn galluogi eraill i rannu eich profiadau

 • Cyrsiau

  Nid oes ots am faint rydych wedi gyrru beic modur, gallwch bob amser ddysgu rhywbeth newydd. Mae'n hawdd bod yn rhy hyderus a chymryd risgiau, ond cofiwch mai beicwyr sy'n lladd pobl, nid beiciau modur

 • Ydych chi'n gyrru AC yn beicio?

  Gellir dadlau bod beicwyr modur yn gwneud gyrwyr ceir gwell oherwydd y sgiliau ychwanegol sydd eu hangen arnynt i yrru beic modur

 • I feicwyr. Gan feicwyr.

 • I feicwyr. Gan feicwyr.

  Nid oes ots os ydych yn beicio bob dydd neu'n beicio pan fo'r tywydd yn braf yn unig - edrychwch ar y safle am awgrymiadau ar sut i feicio'n ofalus er mwyn sicrhau nad ydych yn un o'r ystadegau ar ein ffyrdd

Croeso i Gymru gan Feic...

... gwefan am feicio modur yn ddiogel yng Nghymru a luniwyd ac a reolir gan feicwyr proffesiynol i feicwyr.

Does dim ots os ydych chi'n beicio bob dydd neu'n mynd ar gefn eich beic ar ddiwrnod braf, porwch y wefan am awgrymiadau ar sut i feicio'n ddiogel a sicrhau nad ydych yn ystadegyn y ffordd.

Newyddion

Although as motorcyclists we represent just 0.7% of road traffic in Wales, unfortunately we account for 24% of killed or seriously injured road casualties.

Cyrsiau

A number of motorcycling initiatives are subsidised thanks to funding from the Welsh Government. Find out more here...

Dysgu I Reidio

If you're completely new to riding, or if you're looking to upgrade to the bike you've always dreamed of, we can tell you everything you need to know.